Plusya – ย่อลิงค์ Google Plus โปรไฟล์พร้อมระบบสถิติการเข้าชม

  Share

Plusya บริการเปลี่ยนลิงค์กูเกิลพลัสโปรไฟล์และเป็นบริการแรกที่มีระบบสถิติการเข้าชม
ผ่านลิงค์ ที่ทำการย่อผ่านเว็บไซต์นี้ ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันติดตามและวิเคราะห์
รายละเอียดการเข้าชมรวมไปถึงข้อมูลการแสดงการเข้าชมรายวัน, การเข้าชมทั้งหมด,
อ้างอิง, ประเทศและเมือง

คุณจะทราบ ข้อมูลเหล่านี้ได้จาก Plusya วิธีการใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ระบุชื่อที่ใช้งาน
กูเกิลพลัสของคุณ เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บ ตัวอย่าง http://plusya.com/Gorillao


บทความจาก 108blog.net

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง