วิธีการเชิญ (Send Invites) เพื่อนๆ เข้ามาเล่น Google Plus

  Share

Google Plus

กูเกิลพลัส (Google Plus) มีระบบ Invite (เชิญชวน) ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเชิญเพื่อนๆ เข้ามาเล่นกูเกิลพลัส โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะได้รับสิทธิให้เชิญคนอื่นๆ ผ่านระบบอีเมล์ของ Google
หรืออีเมล์ยี่ห้อ เช่น Hotmail สามารถนำ Invite เพื่อเข้ามาใช้งานกูเกิลพลัสได้เช่นกัน มาดูวิธีการใช้งานเชิญบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการเข้ามาเล่นกูเกิลพลัสกัน

วิธีการเชิญ (Send Invites) เพื่อนๆ เข้ามาเล่นกูเกิลพลัส


1 ให้ผู้ใช้งานล็อคอินเข้าใช้ Google Plus

2 เมนูสำหรับเชิญชวน (Send Invites) จะแสดงอยู่ด้านขวามือ ให้ผู้ใช้งานคลิก Invite people to join Google+
Google Plus

3 คลิกข้อความ + Add people to invite เพื่อเพิ่มอีเมล์เพื่อนๆ ที่ต้องการเชิญเข้ามาเล่นกูเกิลพลัส
Google Plus

4 กรอกอีเมล์เพื่อนๆ ที่ต้องการ Invite เข้ามาใช้งานกูเกิลพลัส เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Invite
Google Plus

5 Invite ถูกส่งไปยังอีเมล์ของเพื่อนๆ ขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มอีเมล์ของเพื่อนไปยัง Circles โดยการคลิก Add to circles เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Done
Google Plus

ขั้นตอนการสมัครกูเกิลพลัสเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมติดตามการแนะนำส่วนต่างๆ ของกูเกิลพลัสในตอนต่อไปนะครับ

6 Google+ จะทำการส่งอีเมล์ที่ถูกระบุในระบบ Invite ไปยังอีเมล์ของเพื่อนๆ ให้ทำการเช็คอีเมล์และคลิกปุ่ม Join Google+ จากอีเมล์ที่ได้รับเพื่อสมัครและเข้าใช้งานกูเกิลพลัส
Google Plus

ขั้นตอนการสมัครกูเกิลพลัสเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมติดตามการแนะนำส่วนต่างๆ ของกูเกิลพลัสในตอนต่อไปนะครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง